logotype


Air-conditioning for any environment

VRF

Модулни VRF системи (25-150кВ)

Hisense

Water-source VRF

Модулни VRF системи с воден източник (8-15.5кВ)

Hisense

Mini VRF/Multi Split

Hisense

MF Hybrid heat-pumps

Хибридни VRF/термопомпени системи

Hisense >

Split

Сплит системи за климатизация

Hisense >

EBS/BMS systems

Системи за сграден контрол и доклади за разходи за ел. Енергия

Hisense >
2019  Hisense  globbers joomla templates